Version
5.0-11673
Entwicklungszweig
master
Zeitpunkt
7 Monate, 1 Woche her
Windows x64 macOS Android
Commit
2d6a72e941da4b24d1795760e7f5a4394cc69263
Author der Änderung
spycrab
Beschreibung der Änderung
Merge pull request #8632 from jimbo1qaz/windows-menu-font

Windows GUI: Use QMenu font (Segoe UI) for entire application